גילוי נאות

רן בנימין-תכנון וניהול פיננסי ופנסיוני מקיף עבור כל בני המשפחה

שם הסוכן: רן בנימין
מספר רישיון: 301402277

  • בוגר תואר שני במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת בן-גוריון, תואר ראשון בכלכלה ושיווק מאוניברסיטת אריאל.
  • בעל רישיון לניהול תיקים – שיווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה 1995 (להלן: ״החוק״) ואינו עוסק ביעוץ השקעות כהגדרתו בחוק.
  • בעל רישיון פנסיוני, פועל על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ועיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס"ה 2005. בהתאם לחוק זה רן בנימין הינו סוכן ביטוח פנסיוני ואיננו יועץ פנסיוני.

רן בנימין משווק את המוצרים של הגופים הבאים:

חברות ביטוח
בתי השקעות
השקעות אלטרנטיביות