כל מה שרציתם לדעת על ניהול השקעות בשוק ההון

ניהול השקעות בתקופתנו הפך למשימה לא פשוטה, הדורשת הבנה והסתכלות רחבה על פני השוק, פיזור השקעות נכון ובחירת סיכונים המתאימים לכל אחד בהתחשב בנושא המיסוי לעומקו.

ניהול השקעות בתקופתנו הפך למשימה לא פשוטה, הדורשת הבנה והסתכלות רחבה על פני השוק, פיזור השקעות נכון ובחירת סיכונים המתאימים לכל אחד בהתחשב בנושא המיסוי לעומקו.

במהלך החיים אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות ועוד. לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים שלו, אשר נכון לנצלם בצורה הטובה ביותר לאחר שבוחנים את הצרכים האישיים.

קיים היום בשוק מספר גדול של חברות הנותנות מענה לניהול כסף מכל הסוגים. הקושי גדול הוא לבחור את הגוף הנכון ואת סוג ההשקעה הרצוי.

כסף פנוי מתחלק לשניים: כסף פיקדוני וכסף מנוהל.

כסף פיקדוני פחות רלוונטי בתקופה האחרונה ובעתיד הקרוב / רחוק, בגלל ריבית מאוד נמוכה. הבנק נותן לנו ריבית אפסית עבור הכסף ולכן אנו מחפשים אלטרנטיבות רווחיות יותר.

כסף מנוהל כולל מגוון השקעות:

ניהול עצמי – אנשים המעוניינים להשקיע את כספם לבד, דרך קניית מניות ואגרות חוב באופן ישיר. אופן השקעה טוב לאחוז קטן מהמשקיעים, או לאלו הרוצים להתנסות בסכומים נמוכים על מנת לחוש את השוק.

תיק השקעות – ניהול הכסף ע"י בית השקעות נבחר או מנהל תיקים נבחר. הכסף לרוב נשאר בחשבון הבנק של הלקוח ולמעשה מנוהל בייפוי כוח עבור מנהל ההשקעות אשר קונה ומוכר ניירות ביפוי כח מלא לחשבון מנוהל זה, בהתאם לרמת הסיכון שאותה הלקוח בוחר, שנבחרה בתיק מבעוד מועד (חליפה אישית). בשיטה זו, ניתן להיחשף לשני סוגי ני״ע עיקריים, מניות ואגרות חוב.

קופת גמל על פי כללי תיקון 190 – תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נותן אפשרות להפקיד לתוך קופת גמל כסף פנוי. התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל, ליהנות בתקופת החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה ולמשוך את הכסף אחרי גיל 60, סכום הקצבה המאפשר משיכת כספים מתיקון 190 לשנת 2021 עומד על 4,498 ₪.

באחת משתי דרכים:

 1. קצבה חודשית הפטורה ממס לכל החיים.
 2. משיכה חד פעמית – בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי בחסכונות מסורתיים אחרים (הטבה אדירה ומשמעותית ביותר בסביבת אינפלציה נמוכה). 

היתרונות של השקעה בקופת גמל על פי כללי תיקון 190:

 1. מיסוי מופחת – מס של 15% על הרווחים הנומינליים (במקום 25% על הרווחים הריאליים כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים). הטבה גדולה מאוד בסביבת אינפלציה נמוכה.
 2. עלויות – דמי ניהול נמוכים בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים, אין עמלות קנייה ומכירה ועוד.
 3. ניידות – מגוון מסלולי השקעה הניתנים לשינוי וניוד הקופה בין גופים שונים בכל עת ללא אירוע מס וללא עלות.
 4. אפשרויות השקעה רחבות המעניקות יציבות – פיזור השקעות בארץ ובחו"ל, אפשרות להשקיע בני"ע סחירים ובנכסים לא סחירים כגון נדל"ן מניב, אפשרויות השתתפות בהנפקות ראשוניות ועוד.
 5. מינוי מוטבים – קופת הגמל מאפשרת לך למנות מוטבים, הכספים יעברו למוטבים במקרה פטירה, ללא צורך בהצגת צו ירושה / צוואה.
 6. הלוואה כנגד נכסי הקופה בריביות אטרקטיביות– בכפוף לנהלי החברה.
 7. הטבות מס בגין ההפקדה לקצבה מזכה.
 8. מכל הפקדה לקופת גמל על פי כללי תיקון 190, סכום של 34,452 ש״ח נכון ל2021 + רווחים מסכום זה, לא יהיו ניתנים למשיכה רגילה.

קופת גמל להשקעה

למי זה מתאים?

קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון אטרקטיבי המתאים לכל אחד. גם עבור משקיעים בעלי טווח השקעה קצר או בינוני שכספם נמצא בבנק וגם עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם.

יתרונות

 • כל אחד רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום, ולהפקיד אליה.
 • נזילות תמידית של הכסף שנצבר.
 • שקיפות ונגישות: ניתן לעקוב אחר הביצועים של הקופה בכל רגע באמצעות חשבון אישי באתר.
 • מגוון רחב של מסלולים ואפיקי השקעה.
 • מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלויות.
 • אפשרות השקעה בנכסים לא סחירים.
 • אפשרות לנייד את הקופה בין גופים שונים ללא עלויות.
 • עלויות ניהול נמוכות ומצבירה בלבד.
 • מנגנון מס נדחה לתום התקופה בלבד.
 • מיסוי על הרווחים – תשלום המס בסך 25% בגין הרווח הריאלי בלבד מתבצע רק בעת פדיון.
 • פטור ממס על הרווחים, החל מגיל 60 – במידה והחוסך ירצה להמיר את קופתו לקצבתית.
 • הלוואה כנגד נכסי הקופה בריביות אטרקטיביות– בכפוף לנהלי החברה.
 • תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה נכונה ל2021 70,913 ש״ח לאדם לשנת מס.

פוליסות חיסכון

כלי מעולה לניהול הכסף, המיועד לכל אדם פרטי המעוניין לחסוך או להשקיע את כספו לכל מטרה.

ניתן להפקיד כל סכום חד פעמי שרוצים וניתן לבצע הוראת קבע לפוליסה.

יתרונות:

 • נזילות – הכספים המנוהלים נזילים וניתנים למשיכה בכל יום מסחר ללא התחייבות לתקופת השקעה

מינימאלית וללא קנסות פדיון.

 • עלויות – העלות היחידה הינה דמי ניהול בלבד (ללא דמי משמרת, עמלות קנייה / מכירה וכו').
 • אפשרות קבלת הכנסה חודשית "הוראת קבע הפוכה" – לאחר הפקדת כספים כסכום חד פעמי, ניתן להגדיר סכום שישולם כהכנסה חודשית מתוך סך ההשקעה. יתרת ההשקעה תמשיך להתנהל במסלול ההשקעה הנבחר, אותו ניתן לשנות עפ"י צרכי הלקוח.
 • מסלולי השקעה – מגוון מסלולי ההשקעה כולל מסלולים ללא מניות, מסלולים בעלי רמות חשיפה שונות למניות ומסלול מנייתי בעל חשיפה מלאה למניות. ניתן לשלב בין מספר מסלולי השקעה באותה הפוליסה.
 • שינוי מסלול השקעה – ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה באופן חופשי ללא הגבלה וללא עלויות נוספות.
 • מנגנון מס נדחה לתום התקופה בלבד.
 • מיסוי על הרווחים – תשלום המס בסך 25% בגין הרווח הריאלי בלבד מתבצע רק בעת פדיון.
 • אפשרויות השקעה מגוונות – הפוליסה יכולה להשקיע בנכסים לא סחירים.
 • הלוואה כנגד נכסי הקופה בריביות אטרקטיביות – בכפוף לנהלי החברה.
 • יתרונות מיסויים כגון תקנה 125 ד׳:

  מי זכאי?

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד שבשנת המס הגיע הוא או בן/בת זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004 ושנולד בשנת 1948 או לפניה.

מהו גובה ההטבה?

כיוון שמס רווחי הון בישראל הוא 25% ריאלית – הטבת המס הגלומה היא 25% מסכום הניכוי המקסימלי, כלומר 25% מ-13,440 שקלים ליחיד, הטבה בשווי של עד 3,360 שקלים ליחיד או 4,140 שקלים לזוג פנסיונרים לפי ניכוי של 16560 שח לזוג. (נכון לשנת 2019) זהו גובה החזר המס שהפרט יקבל מפקיד השומה, אם יבצע תחילה פדיון רעיוני ויפעל על פי סעיף זה.