איך לבחור השקעה אלטרנטיבית

יש לזכור כי השקעה עם שותף מנהל היא למעשה השקעה בשותף המנהל יותר מאשר ההשקעה בנכס או בקרן. לפיכך, אמינותו, יושרו והניהול האתי של השותף המנהל הם מהמרכיבים החשובים ביותר  בהחלטה האם להשקיע בקרן או שלא.

כללים חשובים בבחירת ההשקעה:

 • בחירת הגופים והיזמים איתם נבצע את ההשקעה.
 • זהות אינטרסים מלאה במשולש של בית ההשקעות – יזם , משקיע.

זאת על מנת לספק עבור המשקיע את יחס התשואה/סיכון הטוב ביותר.

 • מספר שנים בו היזם נמצא בשוק המקומי.
 • איך מתנהל במשברים כדוגמת 2008 ו COVID 19.
 • סכום הון עצמי שהיזם מכניס לעסקה כתנאי בסיסי.
 • מינוף מקומי לעסקה כדוגמת בנק מלווה.
 • התמחות היזם באזור בו הוא עובד.
 • מספר עסקאות בעבר עם היזם
 • מוניטין היזם ושנות הניסיון שלו בתחום הספציפי של העסקה.
 • מיקום העסקה.
 • שקיפות בעלויות העסקה.

מקורות מימון להשקעות אלטרנטיביות

 • ניתן לנצל את סביבת הריבית האפסית לטובתנו על ידי נטילת הלוואה לדוגמא כנגד החסכון הפנסיוני ו/או הפיננסי שלנו בתנאים אטרקטיביים ובכך נגדיל את בסיס הכסף שלנו.
 • כיום, עלות המימון נמוכה מאד, בכך נוכל להגדיל את התשואה על ההון העצמי שלנו.
 • לעיתים המינוף לא יגדיל משמעותית את הסיכון, מה שיקבע את הסיכון הוא אופן פיזור הנכסים שנבצע יחד עם תנאי המינוף מבחינת זמן ההלוואה והריבית שנלקחה כנגד.
 • חשוב לציין, כי מינוף אינו מתאים לכל חוסך ולכן צריך לעבור תהליך תכנון קפדני על מנת להתאים את התמהיל הנכון ביותר לחוסך.